//Αρχική > Γενικές Πληροφορίες  > Δωρεές 
ΔΩΡΕΕΣ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου δέχεται δωρεές.

Μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου οφείλεται στην ευγενική προσφορά ιδιωτών.

Μεγάλοι δωρητές του Μουσείου:
αείμνηστος Σ. Οικονομίδης (κοχύλια)
αείμνηστος Paul Shaider (έντομα)
κ. Slegfried Steiner (έντομα)
κ. Β. Βασιλειάδης (πτηνά)


 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.