//Αρχική > Εκπαιδευτικά Προγράμματα  > Ξεναγήσεις 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 

Στο χώρο του Μουσείου πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών και σε σχολεία.
Στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με ευχάριστο και έγκυρο τρόπο, εξειδικευμένες ξεναγήσεις ανάλογα με την ηλικία.
Ξενάγηση στο ΜουσείοΞενάγηση στο Μουσείο
Οι μαθητές μέσα από την ξενάγηση ενημερώνονται για τον τρόπο ζωής των εκθεμάτων, τις συνήθειές τους και τα περιβάλλοντα διαβίωσής τους.
Ξενάγηση στο Μουσείο

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.