//Αρχική > General Information  > Donations 
DONATIONS

The Natural History Museum of the City of Marousi accepts donations.
Part of the museum’s exhibits collection comes from noble individual offerings.

Major donors:
late S. Economidis (clams)
late Paul Shaider (insects)
Mr Slegfried Steiner (insects)
Mr. B. Vassiliadis (birds)


 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.