//Αρχική > Εκπαιδευτικά Προγράμματα  > Προβολές 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Για τους επισκέπτες και τους φίλους του Μουσείου σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται προβολές ταινιών με θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

Για την ημέρα και ώρα προβολής η ενημέρωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Επίσης παράλληλα με τις ξεναγήσεις στους μαθητές παρουσιάζονται ταινίες που αφορούν στην ζωή της άγριας πανίδας και στην προστασία του περιβάλλοντος .


 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.