//Αρχική > Εκπαιδευτικά Προγράμματα  > Μαθήματα Περιβαλλοντικής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Το Μουσείο συμμετέχει στην διοργάνωση μαθημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στα σχολεία.

Προσφέρει μελετητικό υλικό , πραγματοποιεί διαλέξεις ανάλογα με τα θέματα που έχουν επιλεγεί , οργανώνει εργασίες υπαίθρου και μέσα από εκθέσεις αναλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών.

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.