//Αρχική > Εκπαιδευτικά Προγράμματα  > Εργαστήρια 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στα εργαστήρια του Μουσείου οι μαθητές έχουν την δυνατότητα της βιωματικής επαφής με τη χρήση μικροσκοπίων και εκθεμάτων.

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.