//Αρχική > Συλλογή Μουσείου 
Oliva  miniacea
Oliva miniacea Röding,1798
Cantharus spiralis Gray, 1839
Cantharus spiralis Gray, 1839
Cypraea sp.
Γουρουνίτσα
Mitra stictica
Mitra stictica Link, 1807
Acmaea antillarum  Sowerby, 1831
Acmaea antillarum Sowerby, 1831
Μύδας ή Πράσινη Χελώνα -  Green Sea Turtle
Μύδας ή Πράσινη Χελώνα
Cymbiola aulica
Cymbiola aulica Sowerby, 1824
Κουρούνα – Κοράζινος - Hooded Crow
Κουρούνα – Κοράζινος
Σιλιβούτι - Erhard`s wall lizard
Σιλιβούτι
Αστερίας Οφίουρος
Αστερίας Οφίουρος
Αμμοσφυριχτής, αρσενικό - Ringed Plover
Αμμοσφυριχτής, αρσενικό
Θαλασσοψιτακός (του Ατλαντικού), καλοκαιρινό πτέρωμα - Puffin
Θαλασσοψιτακός (του Ατλαντικού),καλοκαιρινό πτέρωμα
Strombus gigas
Strombus gigas Linnaeus, 1758
Lassiomata maera maera, Linnaeus 1758
Lassiomata maera maera, Linnaeus 1758
Dorcadion  chrysochroum Breuning 1943
Dorcadion chrysochroum Breuning 1943
Νεροκότσυφας - White-throated Dipper
Νεροκότσυφας
Σταχτοτσικνιάς-Ψαροφάς, ώριμο - Grey Heron
Σταχτοτσικνιάς-Ψαροφάς,ώριμο
Lambis chiragra arthritica
Lambis chiragra arthritica Röding, 1798
Κοκκινοκεφαλάς αρσενικό - Woodchat shrike
Κοκκινοκεφαλάς αρσενικό
Αμπελουργός - Black-headed Bunting
Αμπελουργός
Καραβίδα - Dublin bay prawn (Langoustine)
Καραβίδα
Natica lineata Röding, 1798
Natica lineata Röding, 1798
Κηποτσιροβάκος - Garden Warbler
Κηποτσιροβάκος
Μαυροποντικός,αρσενικό - Black rat
Μαυροποντικός,αρσενικό
Syntomis kruegeri Ragusa 1904
Syntomis kruegeri Ragusa 1904
Αγκαθοκαλημάνα - Spur-winged Lapwing
Αγκαθοκαλημάνα
Πουπουλόπαπια, θηλυκό, ανώριμο - Eider
Πουπουλόπαπια,θηλυκό,ανώριμο
Ζαρκάδι -  Western roe deer
Ζαρκάδι
Καπακλής-Κανναούρα (αρσενικό - θηλυκό) - Gadwall
Καπακλής-Κανναούρα (αρσενικό - θηλυκό)
Chazara briseis briseis, Linnaeus 1764
Chazara briseis briseis, Linnaeus 1764
Πετρίτης ανώριμο - Peregrine
Πετρίτης, ανώριμο
Σπιτοσπουργίτης, αρσενικό - House Sparrow
Σπιτοσπουργίτης, αρσενικό
1 2 3 ... 38  [Next >>]
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.