Ιστορία - Σκοπός

Η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στοιχείο πολιτισμού για τον
σύγχρονο άνθρωπο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων μας, ιδίως των παιδιών και
των νέων είναι και η πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας,
το 1998, ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία
της Ελλάδας, σε αριθμό και πληρότητα ταριχευμένων εκθεμάτων ...

περισσότερα
 
 
 
 
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.