//Αρχική > Εκπαιδευτικά Προγράμματα  > Τα Δώρα μας 

ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ

Θεωρώντας οτι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια της επίσκεψης των παιδιών στο Μουσείο, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον και την άγρια πανίδα, προσφέρεται στους μαθητές επισκέπτες μας μια αναμνηστική αφίσσα, ένα ενημερωτικό τρίπτυχο καθώς και έντυπο υλικό που μπορούν να επεξεργασθούν όταν επιστρέψουν στο σχολείο τους.  
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.