//Αρχική > General Information  > Access Instructions 
ACCESS INSTRUCTIONS

Free transfer by the red buses of the municipality of Maroussi from the ESAP(ΗΣΑΠ) Metro Station.
Line 030 – Just outside the museum
Line 040 - Swimming Pool stop (200 meters from the Museum)

OASA (ΟΑΣΑ)
Line 448, from Maroussi
Line 451, from Melissia
Line 448, 411, from Vrilissia
Line 411, from Halandri 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.