//Αρχική > Γενικές Πληροφορίες  > Επισκέψεις 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διεύθυνση : Κυπρίων Αγωνιστών & Καϊρη 2
151 26 Μαρούσι
Ωράριο : Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 14.00
Τηλέφωνα : 210 8021295 – 210 8105519

Είσοδος : Ελεύθερη

Σε σχολεία και ομάδες ενηλίκων πραγματοποιούνται ξεναγήσεις κατόπιν συνεννόησης


 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.