//Αρχική > General Information  > Visiting 
VISITING

Address: Kiprion Agoniston & Kairi 2
151 26 Maroussi

Visiting Hours: Monday - Friday 09.00 - 14.00

Telephones: 210 8021295 – 210 8105519

Admission: Free

Guided tours for schools and adult groups upon request.


 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.