//Αρχική > Museum Shop 
MUSEUM SHOP

In the shop, which is open during the hours of operation of the museum, you will find quality gifts for you and your loved ones, such as unique photographic albums, posters, cards, notebooks, pencil cases, pencils, folder etc.
Favoring our Museum’s shop you are contributing to knowledge and to strengthening of environmental and non-governmental organizations.

Product Categories:
Books
Decorative objects
Stationery/ School Material
Albums
Cards

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.